Музичка школа „Коста Манојловић“, поред вокално-инструменталног одсека, има и одсек за музичку продукцију и обраду звука. За потребе овог одсека, Школа је опремљена студиом, са професионалном опремом која подразумева дигитално снимање звука и слике са великим бројем микрофона, бинским простором, концертним клавирима, дигиталним снимачима и др.

Решењем Министарства просвете, Школа је добила сагласност о обављању проширене делатности „производња звучних и видео записа“, што подразумева да ову услугу Школа може да пружа и трећим лицима.

За све детаљније информације о услугама аудио и видео снимања, можете да се обратите путем мејл адресе: office@kostaman.rs  или на број телефона 011/2615223 – помоћник директора.