Средња школа

МУЗИЧКА НАСТАВА

Матична зграда


I р. вокално-инструментални одсек
Оливера Стамболић,
тел: 064 8067004
четвртак (зборница) 19.15 – 20.00

I р. музичка продукција
Душан Петровић, тел: 060 0224218
уторак (студио) 17.00 – 17.45


II р.вокално-инструментални одсек
Весна Ракоњац,
тeл: 064 8067003
уторак (зборница) 12.00 – 12.30

II р. Музичка продукција
Мирослав Савић, тел: 063 8682396
четвртак (студио) 17.15 – 18.00


III р. в.и. одсек и муз. продукција
Милош Родић, тeл: 064 8067002
четвртак (зборница) 19.00 – 19.45


IV р. в.и. одсек и муз. продукција
Владимир Милојичић,
тел: 065 2613563
петак (зборница) 13.30 – 14.15

ОПШТЕОБРАЗОВНА НАСТАВА

ОШ „Л. Саватић“


I разред
Весна Смиљанић, тeл: 065 3763725
среда 18.45 – 19.15


II разред
Ивана Михаиловић,
тeл: 060 5067016
понедељак 17.10 – 17.40


III разред
Соња Ђукић, тeл: 061 8150010
понедељак 16.00 – 16.30


IV разред
Србислава Вуков, тел: 065 3416402
среда 18.45 – 19.15