ОДЕЉЕНСКЕ СТAРЕШИНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

I средње

 

Одељенски старешина телефон термин отворених врата
Александра Лазендић (ВИ1) 065/3160374 уторак 18:45-19:15
Мирјана Јовичић (МП1) 060/5067011 понедељак 18:45-19:15
Србислава Вуков (ООН1) 065/3416402 понедељак 17:00-17:30
II средње

 

Одељенски старешина телефон термин отворених врата
Оливера Стамболић (ВИ2) 064/8067004 понедељак 17:15-17:45
Душан Петровић (МП2) 065/2613563 понедељак 18:00-18:30
Весна Смиљанић (ООН2) 065/3763725 петак 14:45-15:15
III средње

 

Одељенски старешина телефон термин отворених врата
Весна Ракоњац (ВИ3) 064/8067003 четвртак 11:45-12:15
Мирослав Савић (МП3) 063/8682396 уторак 20:30-21:00
Ивана Михаиловић (ООН3) 063/7887468 понедељак 16:30-17:00
IV средње

 

Одељенски старешина телефон термин отворених врата
Милош Родић (ВИ4 и МП4) 064/8067002 среда 18:45-19:15
Соња Ђукић (ООН4) 061/8150010 среда 17:15-17:45

 

ВИ – вокално- инструментални одсек

МП – музичка продукција

ООН – опште образовна настава