• Наталија Милојевић – директор
 • Зорица Вукосављевић -помоћник директора
 • Владимир Милојичић – помоћник директора
 • Снежана Тодоровић – психолог
 • Јагода Анђелковић Љујић – педагог
 • Александра Каралић – руководилац актива за развој школског програма
 • Светлана Вранић – руководилац актива за школски развојни план
 • Александра Раичковић – руководилац стручног већа клавира
 • Татјана Јокетић – руководилац стручног већа гудача
 • Владислав Стајевић – руководилац стручног већа дувача
 • Ненад Ненић – руководилац стручног већа соло певања
 • Сретен Попара – руководилац стручног већа гитаре
 • Данијела Ракић – руководилац стручног већа хармонике
 • Мирјана Латић – руководилац стручног већа теоретских предмета и музичке продукције
 • Србислава Вуков – руководилац стручног већа општеобразовне наставa