muzicko-zabaviste

Циљ наставе МУЗИЧКОГ ЗАБАВИШТА је продубљивање интересовања и љубави према музици, развијање основних музичких способности, развијање апстрактног мишљења и моторике, повезивање музике, глуме и сликарства и неговање говора као основе изражавања и комуникације. Рад са децом одвија се по групама, два пута недељно у поподневним сатима и траје 45 минута. Упис се врши без провера музичких способности и траје док места у свим групама не буду попуњена. Број полазника је ограничен.

Родитеље, који су заинтересовани да своју децу укључе у рад МУЗИЧКОГ ЗАБАВИШТА, обавештавамо да је упис за школску 2018/19. годину почиње у понедељак, 7. маја и да ће трајати до 7. септембра 2018. год.

Потребна документација:
1. ПРИЈАВА (преузети овде или на портирници Школе)
2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених детета
(може старије од 6 месеци)

Све додатне информације можете добити код референта за ученичка питања Снежанe Николић – соба 6, тел: 2615-223