Уколико желите да се упишете у основну музичку школу
у ОДЕЉЕЊУ „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“

доставите следећу документацију у МШ “Коста Манојловић“ Немањина 9, Земун
од 7. маја до 5. јуна 2018. године од 9 – 15 часова у собу број 6,
код референта за ђачка питања

ПРОВЕРЕ МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
У СРЕДУ, 23. МАЈА И У СРЕДУ 06. ЈУНА

1. ПРИЈАВА (преузети овде или у школи)
2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених детета
( може старије од 6 месеци)
3. Потврда о уплати

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: административни трошкови
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 800,оо
рачун примаоца: 840-1524666-68

Приликом пријаве добићете термине за проверу музичких способности

Резултати пријемног испита ће бити објављени 15. јуна 2018. године, на огласној табли
и сајту Школе.

Кандидати који су успешно прошли проверу способности могу се уписати
18. и 19. јуна 2018. од 9 до 15 часова у соби бр. 6 у матичној згради

При упису доставити потврду о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: ОМШ – I рата –ЂАЧКИ ФОНД школска 2018/2019. год.
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 3000,оо
рачун примаоца: 840-2879760-56

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља, два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата (3000) у фебруару преко рачуна школе.