Наталија Милојевић, директор

Зорица Вукосављевић, помоћник за инструменталну наставу и стручно усавршавање

Владимир Милојичић, помоћник за теоретску, општеобразовну наставу и организацију концерата

Татјана Јокетић, помоћник за координисање рада стручних већа

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА

Саша Петровић, секретар

Александра Драгић, шеф рачуноводства

Соња Војводић, административни радник

Марина Ненадовић, административни радник – благајник