Директор:

Наталија Милојевић

Помоћници директора:

Зорица Вукосављевић – помоћник за инструменталну наставу и стручно усавршавање
Светлана Вранић – помоћник за концертну делатност
Ивана Бусанчић – помоћник за групну наставу

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА

Саша Петровић, секретар

Александра Драгић, шеф рачуноводства

Соња Војводић, административни радник

Марина Ненадовић, административни радник – благајник