Чланови Савета родитеља:

 • Наташа Нишкић – председник
 • Милан Чавић – заменик председникар
 • Вера Томић Тошков – записничар
 • Марија Добродолац
 • Драгана Вучковић
 • Владимир Богдановић
 • Снежана Бојић
 • Андреа Костић
 • Јадранка Мишчевић
 • Јелена Марковић
 • Веселинка Нинковић
 • Наталија Шуваковић
 • Анита Манојловић
 • Мирјана Јовановић
 • Бранкица Бауер