Чланови Школског одбора:

Жељко Корица – председник, Наташа Нишкић, Жељко Малетић,  Вера Томић Тошков, Биљана Поповић, Јелица Ћурчић,  Тања Јаблановић, Радојка Ивановић, Дина Хаџиомеровић. У проширеном саставу су два ученика: Никола Радошевић и Драго Гарић.