Чланови Школског одбора:

  • Жељко Корица-председник
  • Индира Рељић
  • Жељко Малетић
  • Вера Томић Тошков
  • Биљана Поповић
  • Јелица Ћурчић
  • Тања Јаблановић
  • Радојка Ивановић
  • Војин Милановић
  • У проширеном саставу су два ученика: Леонтина Мартић и Теодор Богдановић