СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

Датум Време Активност
ПЕТАК-

10-13. MAJ

09-13.00 ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Потребна документација

1.        Пријава

2.        Потврда школе, да је ученик уписан у завршни разред омш

3.        Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година

 

ПОНЕДЕЉАК

27. МАЈ

10.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ

– главни предмет

УТОРАК

28. МАЈ

10.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ

– теорија

11.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

– солфеђо

СРЕДА

29. МАЈ

ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
ПЕТАК

31. MAJ

10.00 ДИКТАТ (Теоретски одсек, Музичка продукција)

 

10.00 СОЛФЕЂО  (Вокално-инструментални одсек)
11.00 ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ (Теоретски одсек, Музичка продукција)
СУБОТА

01. .ЈУН

10.00 – 20.00 ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (Вокално-инструментални одсек)
НЕДЕЉА

02..ЈУН

10.00 – 20.00 УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА (Теоретски одсек, Музичка продукција)

Напомена: (Ученици који полажу пријемни на два одсека  полажу солфеђо и теорију  по програму теоретског одсека а добијају бодове за сваки одсек понаособ)

ЧЕТВРТАК

06. ЈУН

ДО 8.00 ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
ЧЕТВРТАК

06. ЈУН

08-16.00 ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ
ЧЕТВРТАК

06. ЈУН

08.-16.00 ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПЕТАК

07. ЈУН

ДО 12.00 КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ
28. ЈУН ДО16.00 УПИС УЧЕНИКА (МШ, БШ)

 

ПРИПРЕМА_ЗА_ПРИЈЕМНИ_ИСПИТ

Председник

Слађана Шегавчић

Београд, 06.05.2019.