• Наталија Милојевић – директор
 • Зорица Вукосављевић – помоћник директора и руководилац одељења “Вељко Рамадановић“
 • Светлана Вранић – помоћник директора и руководилац актива за школски развојни план
 • Александра Каралић – руководилац актива за развој школског програма
 • Снежана Тодоровић – психолог
 • Јагода Анђелковић Љујић – педагог
 • Александра Раичковић – руководилац стручног већа клавира
 • Татјана Јокетић – руководилац стручног већа гудача
 • Владислав Стајевић – руководилац стручног већа дувача
 • Данијела Ракић – руководилац стручног већа хармоника
 • Лазар Остојић – руководилац стручног већа гитара
 • Ненад Ненић – руководилац стручног већа соло певања
 • Радмила Пеурача – руководилац стручног већа клавирских сарадника
 • Ивана Бусанчић – руководилац стручног већа теоретских предмета
 • Србислава Вуков – руководилац стручног већа опште-образовних предмета