ИСПИТ ТЕРМИН  

МЕСТО

 

 

Контрапункт писмени                

29.05.21. у 8,00  

Соба 36

 

Контрапункт усмени    29.05.21. у 11,30  

Соба 36

 

Упоредни клавир                          

 

29.05.21. у 15,00 Соба 15
Солфеђо              

28.05.21. у 13,00

 

Соба 33
Хармонија писмени                     

 

28.05.21. у 10,00 Мала сала
Хармонија усмени          

28.05.21. у 11,45

 

Мала сала
Историја музике                            

 

29.05.21. у 10,00 Мала сала
Етномузикологија                         

 

29.05.21. у 10,00 Мала сала
Национална историја

музике                

 

29.05.21. у 10,00 Мала сала
Читање с листа                 

29.05.21. у 15,00

 

Соба 15
Енглески              

28.05.21. у 17,30

 

Л. Саватић