Izmenjena verzija plana javnih nabavki (KM I dopuna 2023)