Чланови Савета родитеља:

 • Вуковић Горан – представник деце са тешкоћама у развоју – председник,
 • Катић Мирјана – представник ОМШ (клавир) – заменик председника,
 • Мартинић Невенка –  представник ОМШ (дувачи) – записничар
 • Костић Александра – представник ОМШ (хармоника) – члан
 • Томић Тошков Вера – представник ОМШ (соло певање) – члан
 • Голубовић Емин – представник ОМШ (гудачи) – члан
 • Симић Далиборка – представник ОМШ (гитаре) – члан
 • Вучетић Ненад – представник I раз. СМШ (КМ) – члан
 • Радивојевић Ана – представник I раз. СМШ (МП) – члан
 • Шкрбић Стојаковић Анђелка – представник II раз. CМШ (КМ) – члан
 • Бојовић Петровић Слађана – представник II раз. CМШ (MП) – члан
 • Мандић Биљана – представник III раз. СМШ (КМ) – члан
 • Каменовић Сања- представник III раз. СМШ (МП) – члан
 • Глушица Тијана- представник IV раз. СМШ (КМ) – члан
 • Драгосављевић Снежана- представник IV раз. CМШ (MП) – члан