Чланови Савета родитеља:

 • Маријана Вукајловић – представник IV раз. СМШ (ВИ) – председник,
 • Далиборка Симић – представник ОМШ (гитара) – заменик председника,
 • Мина Станојевић –  представник ОМШ (клавир) – записничар
 • Костић Александра – представник ОМШ (хармоника) – члан
 • Чаворовић Марија – представник ОМШ (соло певање) – члан
 • Емин Голубовић – представник ОМШ (гудачи) – члан
 • Сандра Пантелић – представник ОМШ (дувачи) – члан
 • Анђелка Шкрбић Стојаковић – представник I раз. СМШ (ВИ) – члан
 • Слађана Бojoвић Петровић – представник I раз. СМШ (МП) – члан
 • Биљана Мандић – представник II раз. CМШ (ВИ) – члан
 • Хана Николић – представник II раз. CМШ (MП) – члан
 • Тијана Глушица – представник III раз. СМШ (ВИ) – члан
 • Саша Михајловић – представник III раз. СМШ (МП) – члан
 • Мина Грујин – представник IV раз. CМШ (MП) – члан
 • Наташа Тепеш – представник деце са тешкоћама у развоју