Чланови Савета родитеља:

 • Маријана Вукајловић – представник III раз. СМШ (ВИ) – председник,
 • Хана Николић – представник I раз. СМШ (МП) – заменик председника,
 • Снежана Каран – представник ОМШ (хармоника) – члан
 • Весна Шоуц – представник ОМШ (соло певање) – члан
 • Љиљана Ненадовић – представник ОМШ (гитара) – члан
 • Ива Трајковић – представник ОМШ (гудачи) – члан
 • Сандра Пантелић – представник ОМШ (дувачи) – члан
 • Саша Вукотић –  представник ОМШ (клавир) – члан
 • Димитрије Големовић – представник I раз. СМШ (ВИ) – члан
 • Тијана Глушица – представник II раз. CМШ (ВИ) – члан
 • Марија Вучковић – представник II раз. CМШ (MП) – члан
 • Мина Грујин – представник III раз. СМШ (МП) – члан
 • Милан Чавић – представник IV раз. СМШ (ВИ) – члан
 • Јелена Штрбац – представник IV раз. CМШ (MП) – члан
 • Наташа Тепеш – представник деце са тешкоћама у развоју