Чланови Савета родитеља:

Наташа Нишкић – председник, Милан Чавић – потпредседник и записничар, Ненад Јаковљевић, Предраг Ракић, Мирјана Јовановић, Снежана Каран, Мирјана Вукајловић, Слободан Димитријевић, Дејан Девић, Гордана Богдановић Марковић, Вера Томић Тошков, Анђела Васић, Драгана Вучковић, Звонко Радошевић, Бранкица Бабић Бауер.