Чланови Савета родитеља:

 • Наташа Нишкић – председник,
 • Весна Илић Димић – представник деце са тешкоћама у развоју – заменик председника,
 • Сања Петричевић – представник ОМШ (хармоника) – члан
 • Драган Јанековић – представник ОМШ (соло певање) – члан
 • Милан Цвјетићанин – представник ОМШ (гитара) – члан
 • Емин Голубовић – представник ОМШ (гудачи) – члан
 • Сандра Пантелић – представник ОМШ (дувачи) – члан
 • Глушица Тијана представник I раз. СМШ (ВИ) – члан
 • Вучкович Марија представник I раз. СМШ (МП) – члан
 • Маријана Вукајловић – представник II раз. CМШ (ВИ) – члан
 • Мина Грујин – представник II раз. CМШ (MП) – члан
 • Милан Чавић – представник III раз. CМШ (ВИ) – члан
 • Јелена Штрбац – представник III раз. СМШ (МП) – члан
 • Мирјана Јовановић – представник IV раз. СМШ (раз. ВИ) – члан
 • Весна Јосиповић – представник IV раз. CМШ (MП) – члан