Чланови Савета родитеља:

 • Наташа Никшић, представник ОМШ (клавир) – председник
 • Драган Јанековић, представник ОМШ (соло певање) – заменик председника
 • Снежана Каран, представник ОМШ (гудачи) – члан
 • Мирјана Јовановић, представник ОМШ (дувачи) – члан
 • Маријана Петровић, представник ОМШ (хармоника) – члан
 • Мирјана Вукајловић представник ОМШ (гитара) – члан
 • Милан Чавић, представник I СМШ (ВИ) – записничар
 • Јасмина Милановић, представник I СМШ (МП) – члан
 • Слободан Димитријевић, представник II СМШ (ВИ) – члан
 • Дејан Девић, представник II СМШ (МП) – члан
 • Славица Олујић, представник III СМШ (ВИ) – члан
 • Велиборка Пешић, представник III СМШ (МП) – члан
 • Вера Томић Тошков, представник IV СМШ (ВИ) – члан
 • Анђела Васић, представник IV СМШ (МП) – члан
 • Бранкица Бабић-Бауер, представник родитеља деце ометене у развоју – члан