Чланови Школског одбора:

 • Данијела Ракић – председник,
 • Жељка Симановић, представник наставника – заменик председника
 • Лидија Главић, представник наставника – члан
 • Војислав Недељковић,  представник локалне заједнице – члан
 • Милија Љубисављевић, представник локалне заједнице – члан
 • Милкица Братић, представник локалне заједнице – члан
 • Весна Шоуц, представник родитеља – члан
 • Невенка Мартинић, представник родитеља – члан
 • Саша Вукотић, представник родитеља – члан

 

У проширеном саставу су:

 • Ленка Пршић, представник ученика
 • Јана Михајловић, представник ученика