Чланови Школског одбора:

 • Милица Бабовић, представник наставника – председник
 • Оливера Стамболић, представник наставника – заменик председника
 • Mp. Дина Хаџиомеровић, представник наставника – члан
 • Жељко Корица, представник локалне заједнице – члан
 • Јелица Ћурчић, представник локалне заједнице– члан
 • Милкица Братић, представник локалне заједнице– члан
 • Наташа Нишкић, представник родитеља – члан
 • Вера Томић Тошков, представник родитеља – члан
 • Мирјана Јовановић, представник родитеља – члан

У проширеном саставу су:

 • Ксенија Ћулибрк, представник ученика
 • Иван Рајковић, представник ученика