Чланови Школског одбора:

 • Александар Буркерт – председник,
 • Оливера Стамболић, представник наставника – заменик председника
 • мр Дина Хаџиомеровић, представник наставника – члан
 • Војислав Недељковић,  представник локалне заједнице – члан
 • Милија Љубисављевић представник локалне заједнице – члан
 • Милкица Братић, представник локалне заједнице – члан
 • Наташа Нишкић, представник родитеља – члан
 • Милан Чавић, представник родитеља – члан
 • Мирјана Јовановић, представник родитеља – члан

 

У проширеном саставу су:

 • Марта Николић, представник ученика
 • Никола Сабољевић, представник ученика