РАСПОРЕД УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ПО КЛАСАМА

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ПРЕДМЕТИ СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ

МАТИЧНА ЗГРАДА

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ  ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ГАВРИЛО ПРИНЦИП

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ- ПРЕДМЕТИ ОРКЕСТАР И ХОР