Административно-финансијска служба

Саша Петровић, секретар
Александра Драгић, шеф рачуноводства
Соња Војводић, административни радник
Марина Ненадовић, финансијско-административни радник

 

Помоћно-техничко особље

Јовановић Милица, спремачица
Јовановић Снежана, спремачица
Кирн Зорица, спремачица
Кнежевић Вера, спремачица
Маринковић Игор, аудио техничар
Мехмедовић Мујесира, спремачица
Милошевић Љиљана, спремачица
Ожеговић Милан, домар
Павловић Милка, спремачица
Ћурковић Јасмина, спремачица