Административно-финансијска служба

Саша Петровић, секретар
Александра Драгић, шеф рачуноводства
Соња Војводић, административни радник
Марина Ненадовић, финансијско-административни радник

Помоћно-техничко особље

Јовановић Снежана, спремачица
Кирн Зорица, спремачица
Кнежевић Вера, спремачица
Маринковић Игор, аудио техничар
Маринковић Мира, спремачица
Милошевић Љиљана, спремачица
Ожеговић Милан, домар
Божовић Александра, спремачица
Ћурковић Јасмина, спремачица