Административно-финансијска служба

Саша Петровић, секретар
Александра Драгић, шеф рачуноводства
Соња Војводић, административни радник
Марина Ненадовић, финансијско-административни радник

Помоћно-техничко особље

Јовановић Снежана, спремачица
Кирн Зорица, спремачица
Бижић Татјана, спремачица

Мандић Мира, спремачица
Маринковић Мира, спремачица
Милошевић Љиљана, спремачица

Божовић Александра, спремачица
Ћурковић Јасмина, спремачица

Ожеговић Милан, домар