• Зорица Вукосављевић, директор
 • Милош Родић, помоћник директора
 • Горан Стојановић, помоћник директора
 • Александра Раичковић – Стручно веће наставника клавира
 • Александра Кијановић – Стручно веће наставника гудачких инструмената
 • Ема Мирчетић – Стручно веће наставника дувачких инструмената
 • Данијела Ракић – Стручно веће наставника хармонике и Стручно веће наставника соло певања
 • Реља Турудић – Стручно веће наставника гитаре
 • Неда Алексић – одсек клавирских сарадника – корепетитора
 • Светлана Вранић – Стручно веће наставника теоретских предмета
 • Александра Самолов – Стручно веће наставника општеобразовне наставе
 • Бојана Дадић – руководилац издвојеног одељења „Вељко Рамадановић“
 • Спасоје Спасојевић – руководилац издвојеног одељења „Гаврило Принцип“
 • Душан Петровић – Стручно веће наставника музичке продукције
 • Јагода Анђелковић Љујућ – педагог
 • Снежана Тодоровић – психолог