• мp Зорица Вукосављевић – директор
 • Александра Каралић – помоћник директора и председник Стручног актива за развој Школског програма
 • Горан Стојановић – помоћник директора и председник Стручног актива за развојно планирање
 • Снежана Тодоровић – психолог
 • Јагода Анђелковић Љујић – педагог
 • Синиша Радојчић – Стручно веће наставника клавира
 • Лидија Главић – Стручно веће наставника клавира
 • Жељка Симановић – Стручно веће наставника клавира
 • Александра Кијановић – Стручно веће наставника гудачких инструмената
 • Ема Мирчетић – Стручно веће наставника дувачких инструмената
 • Данијела Ракић – Стручно веће наставника хармонике
 • Андреј Јованић – Стручно веће наставника гитаре
 • Небојша Цвијановић – Стручно веће наставника соло певања
 • Хелена Гавроска – одсек клавирских сарадника – корепетитора
 • Ања Коцић – Стручно веће наставника теоретских предмета
 • Александра Самолов – Стручно веће наставника општеобразовне наставе
 • Бојана Дадић – руководилац издвојеног одељења „ВељкоРамадановић“
 • Душан Петровић – Стручно веће наставника музичке продукције