• мp Зорица Вукосављевић – директор
 • Александра Каралић – помоћник директора и председник Стручног актива за развој Школског програма
 • Горан Стојановић – помоћник директора и председник Стручног актива за развојно планирање
 • Снежана Тодоровић – психолог
 • Јагода Анђелковић Љујић – педагог
 • Жељка Симановић – руководилац Стручног већа наставника клавира
 • Александра Кијановић – руководилац Стручног већа наставника гудачких инструмената
 • Ема Мирчетић – руководилац Стручног већа наставника дувачких инструмената
 • Данијела Ракић – руководилац Стручног већа наставника хармонике
 • Горан Ковачић – руководилац Стручног већа наставника гитаре
 • Светлана Вранић – руководилац Стручног већа наставника соло певања
 • Хелена Гавроска – руководилац Стручног већа клавирских сарадника – корепетитора
 • Весна Ракоњац – руководилац Стручног већа наставника теоретских предмета
 • Србислава Вуков – руководилац Стручног већа за општеобразовну наставу
 • Бојана Дадић – руководилац издвојеног одељења „Вељко Рамадановић“
 • Душан Петровић – руководилац Стручног већа наставника музичке продукције