Анђелковић Љујић Јагода, педагог
Рајшић Сенка, нототекар
Николић Снежана, медијатекар
Тодоровић Снежана, психолог
Филајдић Милица, нотограф