ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

Резултати пријемног испита ће бити објављени 16. јуна 2023. године, на огласној табли и сајту школе.

Кандидати који су успешно прошли проверу способности треба да се упишу 19. јуна (клавир и соло певање) и 20. јуна (гудачи, дувачи, гитара, хармоника) од 11:00 до 18:00 часова.

Пријаву за упис у основну музичку школу можете преузети ОВДЕ

При упису доставити потврду о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД*:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: ОМШ – I рата – ЂАЧКИ  ФОНД  школска 2023/2024. год.

прималац:

МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр. 9, Земун

износ: 3.000,00 РСД

рачун примаоца: 840-2879760-56

*На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић”, формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, стипендирање ученика, путовања ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Савет родитеља. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата (3.000) при упису , II рата (3.000) у октобру и III рата (3.000) у фебруару преко рачуна школе. Пример уплате рате Ђачког фонда: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА сврха уплате: ОМШ (СМШ) – I рата – ЂАЧКИ ФОНД школска 2020/2021. година прималац: МШ „К. Манојловић“, Немањина улица бр. 9, Земун износ: = 3.000,00 РСД рачун примаоца: 840-2879760-56.

Правилник о коришћењу средстава ђачког фонда Музичке школе „Коста Манојловић“ можете погледати ОВДЕ

 

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

Драги родитељи и ученици, 

Коначне резултате пријемног испита за упис у средњу музичку школу погледајте ОВДЕ

Важне информације:

Упис у први разред средње музичке школе је 28. јуна 2023. године, у соби бр. 6, од 8:00 до 16:00 часова. Приликом уписа потребно је попунити формулар (који се добија у школи или га можете преузети ОВДЕ) и доставити доказ о уплати прве рате донације за ђачки фонд*.

*На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић”, формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, стипендирање ученика, путовања ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Савет родитеља. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата (3.000) при упису, II рата (3.000) у октобру и III рата (3.000) у фебруару преко рачуна школе.

Пример уплате рате Ђачког фонда:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: СМШ – I рата – ЂАЧКИ ФОНД школска 2023/2024. година

прималац: МШ „К. Манојловић“, Немањина улица бр. 9, Земун

износ: = 3.000,00 РСД

рачун примаоца: 840-2879760-56

 

Правилник о коришћењу средстава ђачког фонда Музичке школе „Коста Манојловић“ можете погледати ОВДЕ

 

„Види свет очима музике“