РАСПОРЕД ЧАСОВА ГРУПНЕ МУЗИЧКЕ НАСТАВЕ  И ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ

РАСПОРЕД – КАМЕРНА МУЗИКА, ЧИТАЊЕ С ЛИСТА, УПОРЕДНИ КЛАВИР И КОРЕПЕТИЦИЈА