Музичка школа „Коста Манојловић“, поред вокално-инструменталног одсека, има и одсек за музичку продукцију и обраду звука. За потребе овог одсека, Школа је опремљена студиом, са професионалном опремом која подразумева дигитално снимање звука и слике са великим бројем микрофона, бинским простором, концертним клавирима, дигиталним снимачима и др.

Решењем Министарства просвете под бројем: 220-05-00009/94-03, од 26. 12. 2008. године, Школа је добила сагласност о обављању проширене делатности „производња звучних и видео записа“, што подразумева да ову услугу Школа може да пружа и трећим лицима. На основу овог решења школски одбор је донео Одлуку о висини накнаде за услуге о проширеној делатности:

  • Снимање 1 инструмента или дуа (класична музика) износи 1.500,00 рсд по сату за ученике школе и 3.000,00 рсд по сату за све који нису ученици школе,
  • Снимање већег камерног састава (класична музика) износи 1.500,00 рсд по сату за ученике школе и 3.000,00 рсд по сату за све који нису ученици школе,
  • Снимање џез/поп музике/друго износи 3.000,00 по сату.

За све детаљније информације о услугама аудио и видео снимања, можете да се обратите путем мејл адресе: office@kostaman.edu.rs  или на број телефона 011/2615223 – помоћник директора.