muzicki-vrtic

Циљ МУЗИЧКОГ ВРТИЋА је да најмлађе у што ранијем узрасту упозна са музиком, музичким појмовима кроз песму, игру, бројалице и музичке приче, као и да развије квалитетан однос и љубав према музици. Рад са децом одвија се по групама, два пута недељно у поподневним сатима и траје 30 минута. За упис је потребна само жеља и добра воља. Упис се врши без провере музичких способности и траје док места у свим групама не буду попуњена. Број полазника је ограничен.

Родитеље, који су заинтересовани да своје малишане укључе у рад МУЗИЧКОГ ВРТИЋА, обавештавамо да је упис за школску 2019/20 годину почиње у понедељак, 6. маја и да ће трајати до 1. септембра 2019. године.

Потребна документација:
1. ПРИЈАВА (преузети овде или на портирници Школе)
2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених детета
(може старије од 6 месеци)
3. Потврда о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: ОМШ – I рата –ЂАЧКИ ФОНД школска 2019/2020. год.
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 3000,оо
рачун примаоца: 840-2879760-56

Све додатне информације можете добити код референта за ученичка питања Снежанe Николић – соба 6, тел: 2615-223