muzicki-vrtic

МУЗИЧКИ  ВРТИЋ За децу од 4 и 5 година

 

Циљ МУЗИЧКОГ ВРТИЋА је да најмлађе у што ранијем узрасту упозна са музиком, музичким појмовима кроз песму, игру, бројалице и музичке приче, као и да развије квалитетан однос и љубав према музици. Рад са децом одвија се по групама, два пута недељно у поподневним сатима и траје 45 минута. За упис је потребна само жеља и добра воља. Упис се врши без провере музичких способности и траје док  места у свим групама не буду попуњена. Број полазника је ограничен.

 

          Потребна документација:

          – ПРИЈАВА (преузети ОВДЕ или на портирници Школе)
         

          Све додатне информације можете добити код педагога школе у соби број 2 или телефоном: 060 5067016

 

Приликом уписа доставити потврду о донацији за ЂАЧКИ ФОНД:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: Музички вртић – I рата ЂАЧКОГ ФОНДА за школску 2022/2023. годину

прималац:  Музичка школа „Коста Манојловић“, ул. Немањина бр. 9, Земун

износ:  = 3000,оо

рачун примаоца:  840-2879760-56

 

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, стипендирање ученика, награђивање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Савет родитеља, коме се извештај о трошењу средстава са овог рачуна доставља два пута годишње. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата (3000 динара) при упису, II рата (3000 динара) у октобру, а III рата(3000 динара) у фебруару, преко рачуна школе.