muzicki-vrtic

Циљ МУЗИЧКОГ ВРТИЋА је да најмлађе у што ранијем узрасту упозна са музиком, музичким појмовима кроз песму, игру, бројалице и музичке приче, као и да развије квалитетан однос и љубав према музици. Рад са децом одвија се по групама, два пута недељно у поподневним сатима и траје 30 минута. За упис је потребна само жеља и добра воља. Упис се врши без провере музичких способности и траје док места у свим групама не буду попуњена. Број полазника је ограничен.

Родитеље, који су заинтересовани да своје малишане укључе у рад МУЗИЧКОГ ВРТИЋА, обавештавамо сваке године месец дана пре уписног рока за наредну школску годину. Обично, пријављивљње се врши у мају и почетком јуна месеца. Све информације о упису бивају истакнуте у Актуелностима и Вестима на сајту као и на огласној табли школе.

Потребна документација:
1. ПРИЈАВА (преузети ОВДЕ или на портирници Школе)
2. Потврда о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: ОМШ – I рата –ЂАЧКИ ФОНД школска 2021/2022. год.
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр. 9, Земун
износ: = 3000,оо
рачун примаоца: 840-2879760-56

Све додатне информације можете добити код референта за ученичка питања Снежанe Николић – соба 6, тел: 2615-223