ПРИЈАВИТЕ СЕ

Поштовани родитељи,

Уколико желите да упишете Ваше дете у основну музичку школу доставите следећу документацију: (од 19. априла до 2. јуна 2023. године, радним данима – понедељак – четвртак од 9 до 15 часова, петак 9-13 часова) у соби бр. 2, или слањем пријаве и потврде о уплати за административне трошкове на мејл ljajagoda@kostaman.edu.rs

Пријаве за полагање пријемног испита за упис у издвојено одељење „Гаврило Принцип“ Крајишка 34, Земун  се подносе лично у матичној згради школе, Немањина 9, Земун – соба бр. 2 до 9. јуна 2023. до 13:00 часова, или слањем пријаве на мејл ljajagoda@kostaman.edu.rs до 10. јуна 2023. године.

  1. ПРИЈАВА
  • пријаву можете преузети ОВДЕ
  • пријаву можете преузети и на портирници школе

2. ПОТВРДА О УПЛАТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: административни трошкови

прималац: МШ  „К. Манојловић“, ул. Немањина бр. 9, Земун

износ: 800,00 РСД

рачун примаоца: 840-1524666-68

 

  • Пријемни испити за основну школу ће се одржати:

– Предрок: 13. 05. у матичној згради школе и 17. 05. у издвојеном одељењу Рамадановић* 

– 31. 05. у издвојеном одељењу Рамадановић и 03. 06. у матичној згради школе.

*За ученике који из оправданих разлога не могу приступити полагању пријемног испита у редовном року.

При пријављивању сваки кандидат ће добити термин провере музичких способности.

Распоред полагања пријемних испита погледајте ОВДЕ

 

Резултати пријемног испита ће бити објављени 16. јуна 2023. године, на огласној табли и сајту школе.

Кандидати који су успешно прошли проверу способности треба да се упишу 19. јуна (клавир и соло певање) и 20. јуна (гудачи, дувачи, гитара, хармоника) од 11:00 до 18:00 часова.

 

При упису доставити потврду о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД*:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: ОМШ – I рата – ЂАЧКИ  ФОНД  школска 2023/2024. год.

прималац:

МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр. 9, Земун

износ: 3.000,00 РСД

рачун примаоца: 840-2879760-56

 

*На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић”, формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, стипендирање ученика, путовања ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Савет родитеља. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата (3.000) при упису , II рата (3.000) у октобру и III рата (3.000) у фебруару преко рачуна школе. Пример уплате рате Ђачког фонда: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА сврха уплате: ОМШ (СМШ) – I рата – ЂАЧКИ ФОНД школска 2020/2021. година прималац: МШ „К. Манојловић“, Немањина улица бр. 9, Земун износ: = 3.000,00 РСД рачун примаоца: 840-2879760-56.

НАПОМЕНА: У зависнoсти oд развoја епидемиoлошке ситуације могућа су извесна одступања од предвиђених термина у горе објављеном календару!  Из истих разлога, упућујемо молбу родитељима да сву документацију неопходну за реализацију пријемног испита подносе мејлом, чиме избегавамо личне контакте и смањујемо ризик од заражавања!