ПРИЈАВИТЕ СЕ

Поштовани родитељи,

Уколико желите да упишете Ваше дете у основну музичку школу доставите следећу документацију: (од 4. маја до 1. јуна 2021. године, радним данима од 9 до 15 часова – собa бр. 6, или слањем пријаве и потврде о уплати за административне трошкове на мејл nototekar@kostaman.edu.rs )

  1. ПРИЈАВА
  • уколико желите да Ваше дете похађа наставу у матичној згради школе, Немањина 9, Земун, пријаву можете преузети ОВДЕ
  • уколико желите да Ваше дете похађа наставу у издвојеном одљењењу „Вељко Рамадановић“ ул. Цара Душана бр.143, пријаву можети преузети ОВДЕ
  • пријаве можете преузети и на портирници школе

2. ПОТВРДА О УПЛАТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: административни трошкови

прималац: МШ  „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун

износ: 800,00 РСД

рачун примаоца: 840-1524666-68

 

  • Пријемни испити за основну школу ће се одржати:

– предрок 15. 05. матична зграда и 19. 05. издвојено одељење Рамадановић

– рок 02. 06. издвојено одељење Рамадановић и 05. 06. матична зграда

При пријављивању сваки кандидат ће добити термин провере музичких способности.

 

Резултати пријемног испита ће бити објављени 18. јуна 2021. године, на огласној табли и сајту школе.

 

Кандидати који су успешно прошли проверу способности треба да се упишу 21. и 22. јуна од 11 до 18 часова у соби бр. 6.

 

При упису доставити потврду о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД*:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: ОМШ – I рата – ЂАЧКИ  ФОНД  школска 2021/2022. год.

прималац:

МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун

износ: 3.000,00 РСД

рачун примаоца: 840-2879760-56

 

*На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић”, формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, стипендирање ученика, путовања ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Савет родитеља. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата (3.000) при упису , II рата (3.000) у октобру и III рата (3.000) у фебруару преко рачуна школе. Пример уплате рате Ђачког фонда: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА сврха уплате: ОМШ (СМШ) – I рата – ЂАЧКИ ФОНД школска 2020/2021. година прималац: МШ „К. Манојловић“, Немањина улица бр. 9, Земун износ: = 3.000,00 РСД рачун примаоца: 840-2879760-56.

НАПОМЕНА: У зависнoсти oд развoја епидемиoлошке ситуације могућа су извесна одступања од предвиђених термина у горе објављеном календару!  Из истих разлога, упућујемо молбу родитељима да сву документацију неопходну за реализацију пријемног испита подносе мејлом, чиме избегавамо личне контакте и смањујемо ризик од заражавања!