Драги родитељи и ученици,

     По календару, од 04. до 08. априла 2022. године, планиране су активности везане за подношење пријава за полагање пријемних испита        неопходних за упис у уметничку школу (музичку школу, балетску школу и уметничку школу ликовне области), односно на образовне профиле  у области уметности, одељења за ученике са изузетним, односно посебним способностима, школе у којима се део наставе остварује на страном језику и школе за талентоване ученике.

     Подношење пријава се може извршите на три начина и то:

– 04.04. од 08 часова до 07.04. у 24 часова (понедељак-четвртак):

Подношење пријава за полагање пријемног испита на Порталу: https://mojasrednjaskola.gov.rs/

– 07–08.04. 09–16 часова (четвртак-петак):

Подношење пријава за полагање пријемног испита у матичним основним школама

– 07–08.04. 09–16 часова (четвртак-петак):

Подношење пријава за полагање пријемног испита у средњим школама у којима се полаже пријемни испит

 

 

У доступним упутствима на порталу https://mojasrednjaskola.gov.rs/ , могу се пронаћи детаљни описи радњи везаних за

подношење пријава за ученике.

МУЗИЧКA ШКОЛA “КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
НУДИ МОГУЋНОСТ УПИСА У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
ДВА ОБРАЗОВНА ПРОФИЛА:

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ  КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ   

ДИЗАЈНЕР ЗВУКА

Кандидати који желе да се упишу у средњу музичку школу морају да приступе полагању пријемног испита за проверу посебних способности и склоности. На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за музичку школу, односно образовни профил. Поред кандидата који су завршили основно музичко образовање, пријемном испиту могу приступити и кандидати без завршене основне музичке школе, под условом да прођу проверу знања нивоа основне музичке школе.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ СЕ САСТОЈИ ИЗ ДВА ДЕЛА:

1. испит из инструмента/певања
2. испит из солфеђа са теоријом музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – 200 бодова из инструмента/певања и 100 бодова из солфеђа и теорије музике. Праг знања за инструмент/певање је 120 бодова, а за солфеђо и теорију музике је 60 бодова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ДИЗАЈНЕР ЗВУКА СЕ САСТОЈИ ИЗ ТРИ ДЕЛА:

1. писмени испит из солфеђа
2. усмени испит из солфеђа
3. тест из теорије музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – по 100 бодова из сваког дела пријемног испита а праг знања је 60 бодова за сваки део пријемног испита.