Драги родитељи и ученици,

   

Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 18–24. априла 2023. године, и то:

1) од уторка, 18. априла до петка, 21. априла 2023. године, електронским путем преко портала Моја средња школа;

2) у петак, 21. априла и понедељак, 24. априла 2023. године, непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита.

Пријемни испити за упис ученика у средњу музичку школу за школску 2023/2024. годину биће организовани у периоду од 19-21. маја 2023. године.

За више детаља, погледајте ОВДЕ

 

„Види свет очима музике“

 

 

МУЗИЧКA ШКОЛA “КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
НУДИ МОГУЋНОСТ УПИСА У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
ДВА ОБРАЗОВНА ПРОФИЛА:

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ  КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ   

ДИЗАЈНЕР ЗВУКА

Кандидати који желе да се упишу у средњу музичку школу морају да приступе полагању пријемног испита за проверу посебних способности и склоности. На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за музичку школу, односно образовни профил. Поред кандидата који су завршили основно музичко образовање, пријемном испиту могу приступити и кандидати без завршене основне музичке школе, под условом да прођу проверу знања нивоа основне музичке школе.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ СЕ САСТОЈИ ИЗ ДВА ДЕЛА:

1. испит из инструмента/певања
2. испит из солфеђа са теоријом музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – 200 бодова из инструмента/певања и 100 бодова из солфеђа и теорије музике. Праг знања за инструмент/певање је 120 бодова, а за солфеђо и теорију музике је 60 бодова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ДИЗАЈНЕР ЗВУКА СЕ САСТОЈИ ИЗ ТРИ ДЕЛА:

1. писмени испит из солфеђа
2. усмени испит из солфеђа
3. тест из теорије музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – по 100 бодова из сваког дела пријемног испита а праг знања је 60 бодова за сваки део пријемног испита.