Драги родитељи и ученици,

   

Коначне резултате пријемног испита за упис у средњу музичку школу погледајте ОВДЕ

Важне информације:

Упис у први разред средње музичке школе је 28. јуна 2023. године, у соби бр. 6, од 8:00 до 16:00 часова. Приликом уписа потребно је попунити формулар (који се добија у школи или га можете преузети ОВДЕ) и доставити доказ о уплати прве рате донације за ђачки фонд*.

*На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић”, формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, стипендирање ученика, путовања ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Савет родитеља. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата (3.000) при упису, II рата (3.000) у октобру и III рата (3.000) у фебруару преко рачуна школе.

Правилник о коришћењу средстава ђачког фонда Музичке школе „Коста Манојловић“ можете погледати ОВДЕ

 

Пример уплате рате Ђачког фонда:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: СМШ – I рата – ЂАЧКИ ФОНД школска 2023/2024. година

прималац: МШ „К. Манојловић“, Немањина улица бр. 9, Земун

износ: = 3.000,00 РСД

рачун примаоца: 840-2879760-56

„Види свет очима музике“

 

 

МУЗИЧКA ШКОЛA “КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
НУДИ МОГУЋНОСТ УПИСА У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
ДВА ОБРАЗОВНА ПРОФИЛА:

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ  КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ   

ДИЗАЈНЕР ЗВУКА

Кандидати који желе да се упишу у средњу музичку школу морају да приступе полагању пријемног испита за проверу посебних способности и склоности. На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за музичку школу, односно образовни профил. Поред кандидата који су завршили основно музичко образовање, пријемном испиту могу приступити и кандидати без завршене основне музичке школе, под условом да прођу проверу знања нивоа основне музичке школе.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ СЕ САСТОЈИ ИЗ ДВА ДЕЛА:

1. испит из инструмента/певања
2. испит из солфеђа са теоријом музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – 200 бодова из инструмента/певања и 100 бодова из солфеђа и теорије музике. Праг знања за инструмент/певање је 120 бодова, а за солфеђо и теорију музике је 60 бодова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ДИЗАЈНЕР ЗВУКА СЕ САСТОЈИ ИЗ ТРИ ДЕЛА:

1. писмени испит из солфеђа
2. усмени испит из солфеђа
3. тест из теорије музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – по 100 бодова из сваког дела пријемног испита а праг знања је 60 бодова за сваки део пријемног испита.