Драги родитељи и ученици,

Упутство за полагање и распоред полагања пријемног испита за упис у средњу музичку школу, можете погледати ОВДЕ.

 

Прелиминарне резултате пријемног испита за средњу музичку школу за образовни профил музички извођач класичне музике можете видети ОВДЕ

Прелиминарне резултате пријемног испита за средњу музичку школу за образовни профил дизајнер звука можете видети ОВДЕ

 

Коначне резултате пријемног испита за средњу музичку школу за образовни профил музички извођач класичне музике можете видети ОВДЕ

Коначне резултате пријемног испита за средњу музичку школу за образовни профил дизајнер звука можете видети ОВДЕ

 

Важне информације:

ПЕТАК 14.06. 08:00-16:00 ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УПИС У СМШ соба 6

  • Попуњена пријаву за упис у СМШ (преузети ОВДЕ или на портирници школе)
  • Лекарско уверење
  • Сва сведочанства из основне музичке школе
  • Сведочанства о завршеном 6, 7, и 8. разреду основне школе, за ученике који нису завршили основну школу сведочанства о последња 3 завршена разреда

Понедељак 17.06. до 08:00 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У I РАЗРЕД СМШ

Коначну ранг листу пријемног испита за средњу музичку школу за образовни профил музички извођач класичне музике можете видети ОВДЕ

Коначну ранг листу пријемног испита за средњу музичку школу за образовни профил дизајнер звука можете видети ОВДЕ

 

Понедељак 24.06. 08:00-16:00 УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД СМШ соба 6. Приликом уписа потребно је доставити доказ о уплати прве рате донације за ђачки фонд*.

*На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић”, формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, стипендирање ученика, путовања ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Савет родитеља. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата (3.000) при упису, II рата (3.000) у октобру и III рата (3.000) у фебруару преко рачуна школе.

Пример уплате рате Ђачког фонда:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: СМШ – I рата – ЂАЧКИ ФОНД школска 2024/2025. година

прималац: МШ „К. Манојловић“, Немањина улица бр. 9, Земун

износ: = 3.000,00 РСД

рачун примаоца: 840-2879760-56

 

Правилник о коришћењу средстава ђачког фонда Музичке школе „Коста Манојловић“ можете погледати ОВДЕ

 

 

Календар активности везано за пријемни испит за средњу музичку школу можете погледати ОВДЕ

 

„Види свет очима музике“

 

 

МУЗИЧКA ШКОЛA “КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
НУДИ МОГУЋНОСТ УПИСА У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
ДВА ОБРАЗОВНА ПРОФИЛА:

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ  КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ   

ДИЗАЈНЕР ЗВУКА

Кандидати који желе да се упишу у средњу музичку школу морају да приступе полагању пријемног испита за проверу посебних способности и склоности. На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за музичку школу, односно образовни профил. Поред кандидата који су завршили основно музичко образовање, пријемном испиту могу приступити и кандидати без завршене основне музичке школе, под условом да прођу проверу знања нивоа основне музичке школе.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ СЕ САСТОЈИ ИЗ ДВА ДЕЛА:

1. испит из инструмента/певања
2. испит из солфеђа са теоријом музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – 200 бодова из инструмента/певања и 100 бодова из солфеђа и теорије музике. Праг знања за инструмент/певање је 120 бодова, а за солфеђо и теорију музике је 60 бодова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ДИЗАЈНЕР ЗВУКА СЕ САСТОЈИ ИЗ ТРИ ДЕЛА:

1. писмени испит из солфеђа
2. усмени испит из солфеђа
3. тест из теорије музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – по 100 бодова из сваког дела пријемног испита а праг знања је 60 бодова за сваки део пријемног испита.