muzicka-skola-kosta-manojlovic

Музика има огроман значај за развој вашег детета. 

Развијањем музичких способности, код њега се увећава низ посебних способности, од којих ће имати пуно користи како у детињству, тако и касније током живота. Слух, вид, вербално изражавање, способност читања, учење страних језика, математичка и креативна способност, социјална прилагодљивост… само су неке од способности које музичари изванредно развијају.

Музика у потпуности ангажује мозак. 

Обе хемисфере су активне када дете учи да свира, што поспешује малишанове интелектуалне способности, нарочито домен апстрактног мишљења. Она утиче на психички и физички развој, а улазећи у свет музике дете почиње активно да развија естетско расуђивање и однос према уметности уопште.

muzicka-skola-kosta-manojlovic
Музика има способност да увежбава мозак за комплексније размишљање, оно које укључује решавање неког проблема, расуђивање, анализирање, уочавање сличности и разлика. Слушањем класичне музике се побољшавају памћење и концентрација, а учењем свирања неког инструмента се развија просторно-временско расуђивање. Психолози су доказали да деца која се у предшколском узрасту константно баве музичким активностима – упадљиво брже и са већом тачношћу савлађују проблеме у играма као што су слагалице или лего коцке. Уз добро просторно-временско расуђивање уживају у шаху, математици, схватају размере и пропорције, и боље се сналазе у природним наукама од друге деце.
muzicka-skola-kosta-manojlovic

Музиком се, што је нарочито важно, подстичу креативност и машта, а малишани који свирају неки инструмент размишљају “бистрије“ и критички. За повучену децу, са проблемом остваривања социјалног контакта, музичка активност може да се користи као терапија, јер омогућава детету да се изрази, да се кроз песму и игру уклопи у друштво и развије осећање колективног духа.

muzicka-skola-kosta-manojlovic