У ЛОЗНИЦИ 03.03.2018.год.

ЛАУРЕАТ КАТЕГОРИЈЕ
Јовановић Бојана II раз.ср.шк. – класа Д.Ракић
I НАГРАДА
Петрић Михајло III раз.ср.шк. – класа Д.Ракић
II НАГРАДА
Бошковић Даница I раз.ср.шк. – класа Д.Ракић