Књажевац 07.-09.03.2018.год.

 

ЛАУРЕАТ

Јовановић Бојана II раз.ср.шк.- класа Д.Ракић

ЛАУРЕАТ

ДУО Con anima (Јовановић Бојана и Ристић Невена II раз.ср.шк.)- класе Н.Прибићевић и  Д.Ракић

НАГРАДА

Петрић Михајло IIIраз.ср.шк.- класа Д.Ракић

I НАГРАДА

ДУО Apolo (Секулић Андрија и Филиповић Игор II раз.ср.шк.)- класе Т.Крстић и  Д.Ракић

II НАГРАДА

Бошковић  Даница Iраз.ср.шк.- класа Д.Ракић

II НАГРАДА

Филиповић  Игор IIраз.ср.шк.- класа Д.Ракић