1. јуна, од 8-16 часова, соба 6

 

Потребно доставити:

 

  1. Оригинално сведочанство о завршеној основној школи или потврду основне школе о општем успеху у последња три завршена разреда.
  2. Оригинално сведочанство о завршеној основној музичкој школи (плаве боје) и сведочанства о завршена три последња разреда основне музичке школе (жуте боје) и/или ђачку књижицу.*
  3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
  4. Лекарско уверење

* – за ученике чије основно музичко образовање траје 6 година, потребно је донети сведочанства за три последње године (жута сведочанства за IV, V и VI разред).

– за ученике чије основно музичко образовање траје 4 године, потребно је донети сведочанства за 2 последње године (жута сведочанства за III и IV разред) и ђачку књижицу – где су уписане оцене за други разред.

– за ученике чије основно музичко образовање траје 2 године, потребно је донети жуто сведочанство за други разред.

Петак, 9. јун до 12 ч. КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Среда, 14. jуна  у 19 ч.  САСТАНАК за родитеље ученика који су положили  пријемни испит за упис у средњу музичку школу

Петак, 23. јун 8-15 ч. УПИС УЧЕНИКА

Приликом уписа доставити потврду о донацији у ЂАЧКИ ФОНД:
уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: СМШ – I рата ЂАЧКОГ ФОНДА за школску 2017/2018. год.
прималац: Музичка школа „Коста Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 3000,оо
рачун примаоца: 840-2879760-56