МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

Земун, Немањина 9

 

ГРУПНА НАСТАВА КЛАВИРА

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

  1. 09. – 15. 09. 2017. од 9 до 14 ч. Немањина 9, Земун

Снежана Николић, референт за ученичка питања, соба 6

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

  1. 09. 2017. у 18 ч. у великој сали МШ “Коста Манојловић“

 

потребна документација:

-попуњена пријава (узима се у школи)

-фотокопија извода из матичне књиге рођених детета (може старије од 6 месеци)

-потврда о уплати

 

УПЛАТИЛАЦ: име и презиме детета

СВРХА УПЛАТЕ: административни трошкови

ПРИМАЛАЦ: МШ „Коста Манојловић“, Немањина 9 Земун

ИЗНОС: 600,00 дин

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-1524666-68

 

 

Групна настава клавира има за циљ да деци  школског узраста (6 и 7 година) приближи свет музике и упозна децу са могућностима свирања на клавиру. У току школске године код деце се ради на развијању слуха, меморије (аудитивна, репродуктивна и визуелна), ритма и моторике (кроз покрет), као и на развоју осећаја за интерпретацију музике на клавиру (откривање значаја динамике, фразирања, темпа, карактера композиције, итд.) Истовремено, код деце се тежи развијању интелигенције, концентрације, маште, музикалности и љубави према музици, како кроз извођење тако и кроз слушање одабране клавирске литературе.

Часови групне наставе клавира биће организовани у  малим групама (5 полазника), два пута недељно  у трајању од по 45 мин. Током школске године предвиђени су и јавни наступи у школи.