Набавка – Радови – Реконструкција зида у дворишту школе – Јавна набавка мале вредности.

Рок за подношење понуда: 7.8.2017. до 14,00 часова


– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору