Набавка – услуге образовања и стручног оспособљавања – Јавне набавке мале вредности

Рок за подношење понуда: 02.06.2016. до 15,00 часова


– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору