Поштовани родитељи, молимо Вас да прочитате текст  о обављању наставе на даљину који се налаѕи у прилогу.

НАСТАВА НА ДАЉИНУ