Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање је измењен и допуњен и објављен у Службеном  Гласнику број 104/2020 од 31.07.2020 који је ступио на снагу 08.08.2020. године.

Кључне измене и допуне односе се на прецизирање процедура поступања када је у питању поступање ученика и родитеља према запосленима у образовно васпитним установама, указивање  на специфичности поступања у ситуацијама које укључују децу предшколског узраста као и децу, односно ученике који се образују по ИОП-у.

Школа континуирано предузима одговарјуће активности у циљу унапређења међусобног уважавања и прихватања различитости, подстицању конструктивне сарадње између свих актера.

Због важности упознавања са изменама и допунама наведеног Правилника молимо све актере на које се односи овај Правилник да се детаљно упозанају са садржајем истог.

На крају скрећемо пажњу да се навденим изменама и допунама нарочито прецизирају појмови : насиља, злостављања и занемаривања. Такође је прецизније дефинисани облици дигиталног насиља што је нарочитно  важно јер се искуствено показало да је оно  , у последње време, најчешћи облик насиља.

ПРАВИЛНИК

о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

 

У Београду, 01.09.2020. године

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања