Предавање са темама „Интернет насиље“ и „Злоуподреба психоактивних супстанци“, за ученике средње школе у сарадњи са МУП-ом Земун, одржано је 12.јанура у сали наше школе.