На ову врсту наставе могу да се упишу деца која имају од 6 до 8 година.

На часовима може да буде до петоро деце, конципирано је да се одржава једном недељно.

Професор: Наташа Кузманоски