muzicko-zabaviste

Циљ наставе МУЗИЧКОГ ЗАБАВИШТА је продубљивање интересовања и љубави према музици, развијање основних музичких способности, развијање апстрактног мишљења и моторике, повезивање музике, глуме и сликарства и неговање говора као основе изражавања и комуникације. Рад са децом одвија се по групама, два пута недељно у поподневним сатима и траје 45 минута. Упис се врши без провера музичких способности и траје док места у свим групама не буду попуњена. Број полазника је ограничен.

Родитеље, који су заинтересовани да своју децу укључе у рад ПРИПРЕМНОГ РАЗРЕДА ЗАБАВИШТА, обавештавамо сваке године месец дана пре уписног рока за наредну школску годину. Обично. пријављивљње се врши у мају и почетком јуна месеца. Све информације о упису бивају истакнуте у Актуелностима и Вестима на сајту као и на огласној табли школе.

Потребна документација:
1. ПРИЈАВА (преузети ОВДЕ или на портирници Школе)
2. потврду о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: ОМШ – I рата – ЂАЧКИ ФОНД школска 2021/2022. год.
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр. 9, Земун
износ: = 3000,оо
рачун примаоца: 840-2879760-56

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља, два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата (3000) у фебруару преко рачуна школе.

У опцијама Изабери инструмент треба само променити датум за нову школску годину.

Све додатне информације можете добити код референта за ученичка питања Снежанe Николић – соба 6, тел: 2615-223