muzicko-zabaviste

МУЗИЧКО ЗАБАВИШТЕ – За децу од  6 и 7 година 

         

          Циљ наставе МУЗИЧКОГ ЗАБАВИШТА је продубљивање интересовања и љубави према музици, развијање основних музичких способности, развијање апстрактног мишљења и моторике, повезивање музике, глуме и сликарства и неговање говора као основе изражавања и комуникације. Рад са децом одвија се по групама, два пута недељно у поподневним сатима и траје 45 минута. Упис се врши без проверe музичких способности и траје док  места у свим групама не буду попуњена. Број полазника је ограничен.

 

          Потребна документација:

          – ПРИЈАВА (преузети ОВДЕ или на портирници Школе)
         

Све додатне информације можете добити код педагога школе у соби број 2 или телефоном: 060 5067016

Приликом уписа доставити потврду о донацији за ЂАЧКИ ФОНД:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: Музичко забавиште – I рата ЂАЧКОГ ФОНДА зашколску 2022/2023. годину

прималац:  Музичка школа „Коста Манојловић“, ул. Немањина бр. 9, Земун

износ:  = 3000,оо

рачун примаоца:  840-2879760-56

 

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, стипендирање ученика, награђивање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Савет родитеља, коме се извештај о трошењу средстава са овог рачуна доставља два пута годишње. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата (3000 динара) при упису, II рата (3000 динара) у октобру, а III рата(3000 динара) у фебруару, преко рачуна школе.