ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

 

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК – СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

четвртак, 01.06.2017. – дворишна зграда, соба 33

 

Ученици су дужни да на испит дођу најмање 30 минута раније, да понесу ђачку књижицу са сликом и да је пре почетка испита дају дежурном наставнику на увид, ради идентификације. Родитељима, односно законсим заступницима ученика и предметним наставницима није дозвољено присуство за време полагања пријемног испита.

 

САТНИЦА ПОЛАГАЊА

(шифра представља првих 7 цифара ЈМБГ ученика)

 


10:00 14:30
2711002 1408002
1306003 2106002
1805004 1801002
0205002 0808000
1611001 2308986
1301001 0304003
   
11:00 15:30
2703002 1504000
2301003 2809002
1806003 1706003
0708000 1906999
1003003 3008998
1207001 2606002
   
12:15                                         16.45
2106002 1501002
1111002 0810003
2004002 0502002
0707004 0610003
0911002 0402000
0612002 1209002
  2304002
13:15 0105999
2509003  
1305002  
1905002  
0407003  
0506002  
1301004  

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ – ОДСЕК МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ

 

Ученици су дужни да на испит дођу најмање 30 минута раније, да понесу ђачку књижицу са сликом и да је пре почетка испита дају дежурном наставнику на увид, ради идентификације. Осим ђачке књижице, ученици на испиту могу имати само обичну оловку (односно хемијску оловку за тест из теорије музике), гумицу и флашицу са водом.

Родитељима, односно законским заступницима ученика и предметним наставницима није дозвољено присуство за време полагања пријемног испита.

 

СОЛФЕЂО ДИКТАТ И ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ

четвртак, 01.06.2017. мала сала, 2. спрат

       10:00   диктат

11:00   теорија музике – тест

 

 

СОЛФЕЂО УСМЕНИ

субота, 03.06.2017. –  дворишна зграда, соба 36

 

 

САТНИЦА ПОЛАГАЊА

(шифра представља првих 7 цифара ЈМБГ ученика)

 


10:00 11:00 12:00
0306002 2505002 3010002
1112002 0412001 1403004
0801001 2005002 0802989
0811002 0112002 2109002
2405002 2110002 2310002
2106002 2203003 2107993
2811000 2903002  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

 

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК – ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ

петак, 02.06.2017.

 

Ученици су дужни да на испит дођу најмање 30 минута раније, да понесу ђачку књижицу са сликом и да је пре почетка испита дају дежурном наставнику на увид, ради идентификације. Родитељима, односно законсим заступницима ученика и предметним наставницима није дозвољено присуство за време полагања пријемног испита.

 

САТНИЦА ПОЛАГАЊА

(шифра представља првих 7 цифара ЈМБГ ученика)

 

КЛАВИР – велика сала ВИОЛА – соба 10
11:00 12:30
1501002 2106002
0612002k 2703002
0502002k 2004002
12:00  
2711002 ВИОЛИНА – соба 10
1301001 13:30
1207001 1306003
13:00 0810003
1806003 0610003
1003003 0502002v
2301003 14:30
14:00 0506002
0911002 0304003
1301004 1706003
2106002 1209002
15:00 15:30
2310002 1805004
  0707004
ГИТАРА – соба 7 2509003
11:00  
1611001 СОЛО ПЕВАЊЕ – соба 12
  12:00
ХАРМОНИКА – соба 8 0708000
11:00 0808000
0205002 2308986
  1906999
КОНТРАБАС – соба 22 13:00
12:00 3008998
1905002 0402000
1504000 0105999
   
ФЛАУТА – соба 13 ХОРНА – соба 13
15:00 16:15
1305002 1408002
0612002f 1801002
   
ТРОМБОН – соба 13 ТРУБА – соба 13
15:45 16:30
2606002 0407003
  2809002
САКСОФОН – соба 13  
16:00 КЛАРИНЕТ – соба 13
1111002 16:45
  2304002