Кандидати који су успешно прошли проверу способности могу се уписати 18. и 19. јуна 2018. 

од 11 до 18 часова у соби бр. 6

При упису доставити потврду о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД:
уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: ОМШ – I рата –ЂАЧКИ ФОНД школска 2018/2019 год.
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 3000,оо
рачун примаоца: 840-2879760-56

 

 

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља, два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата (3000) у фебруару преко рачуна школе.