У МШ „Коста Манојловић“, полагање испита за ванредне ученике организује се по правилу последње недеље у месецу испитног рока. Испитни рокови су:

  • јануарски
  • априлски
  • јунски
  • августовски

Пре полагања, ванредни ученици имају обавезу пријављивања испита које желе да полажу. Пријављивање испита обавља се лично, у соби број 6 код референта за ученичка питања Снежане Николић, радним даном од 09:00 до 13:00, или слањем молбе на адресу m.s.kmanojlovic@gmail.com. У школској 2019/2020. години, термини пријављивања испита за ванредне ученике су следећи:

  • за јануарски испитни рок: од 23.12.2019. до 17.01.2020.
  • за априлски испитни рок: од 30.03.2020. до 16.04.2020.
  • за јунски испитни рок: од 01.06.2020. до 19.06.2020.
  • за августовски испитни рок: од 03.08.2020. до 21.08.2020.

Молбе примљене лично, односно послате мејлом, након рока за пријављеивање, неће бити узете у разматрање приликом сачињавања распореда испита.

Распоред ванредних испита сачињава се два-три дана након завршетка рока за пријевљивање, када се и објављује на огласној табли и на сајту школе.