Лазаревац 26.-28-05.2017. год.

ЛАУРЕАТ
Филиповић Игор I раз.ср.муз.шк.- класа Д.Ракић

I НАГРАДА
Бовдуј Андреј I раз.- класа Б.Биочић
Николић Леон I раз.- класа Б.Биочић
Пумпаловић Лазар II раз. – класа Д.Ракић

II НАГРАДА
Јовановић Бојана I раз.ср.шк.- класа Д.Ракић
Петрић Михајло II раз.ср.шк. – класа Д.Ракић

ЧЕСТИТАМО!!!