05.11.2017.год.
у Земуну, МШ „Коста Манојловић“

1.место
МАРИЈА КОВАЧ, 1 р. ср.
класа Владислав Стајевић

УНА МИЉУШ, 2 ср.
класа Радојка Ивановић

2.место
ФИЛИПОВИЋ ИГОР, 2. раз.ср.
класа Данијела Ракић

СЕРГЕЈ ЧАВИЋ, 6. р.
класа Радојка Ивановић

3. место

ТАТЈАНА ПОПОВИЋ, 5 р.
класа Ивана Тодоровић

5.место
ЈОВАНОВИЋ БОЈАНА, 2. раз.ср.
класа Данијела Ракић