Италија, од 05-12. новембра 2017. год.

3. награда
ЛУКА БОГАВАЦ, 1. р. ср.
Класа: Војин Милановић