Ваљево, 24-27.мај 2018.

I награде
РАДОВИЋ МИХАИЛО, виолина, 1.р.смш
Класа: Гордана Радовић
Кл.сар. јелена Цветковић

ТЕОДОРОВИЋ ЗОЈА, виолина, 3.р. омш.
Класа: Татјана Бошковић
Кл.сар. Хелена Гавроска

II награда

ТРКУЉА АЊА, виолина, 4.р.смш
Класа: Ана Илијоска Богић
Кл.сар. Бисерка Маровић

III награде

ВУЧКОВИЋ ОЛИВЕРА, виолина, 3. р. смш
Класа: Татјана Бошковић
Кл.сар. Хелена Гавроска

СЕЧ БРАНКА, виолина, 3.р.смш
Класа: Тамара Грубин
Кл.сар. Бисерка Маровић