Искра Миленковић- прва награда у првој категорији

Класа Марија Јовановић

Сергеј Чавић- прва награда у другој категорији

Класа Радојка Ивановић

Теодора Тодоровић- трећа награда у четвртој категорији

Класа Ирена Опаров