У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
УПИСУЈУ СЕ КАНДИДАТИ РАЗЛИЧИТОГ СТАРОСНОГ ДОБА
У ЗАВИСНОСТИ ОД ТРАЈАЊА ШКОЛОВАЊА И ОДСЕКА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПОХАЂАЈУ:

  • они који имају 9 година и млађи могу да уче да свирају: виолину, виолу, виолончело, клавир, хармонику и флауту (школовање траје шест година);
  • они који имају 11 година и млађи могу да уче да свирају обоу, кларинет, саксофон, хорну, трубу, тромбон (школовање траје шест година) и контрабас (школовање траје четири године);
  • они који имају 16 година и старији (мушки гласови), односно 13 година и старији (женски гласови) могу да упишу соло певање (школовање траје четири године).
Поред ових услова кандидат мора да положи пријемни испит који подразумева проверу музичких способности.

У први разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је горе наведено, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Флаута

Хармоника

Виолончело

Гитара

Виолина

Клавир

Хорна

Тромбон

Труба

Обоа

Саксофон

Кларинет

Контрабас

Соло певање