У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
УПИСУЈУ СЕ КАНДИДАТИ РАЗЛИЧИТОГ СТАРОСНОГ ДОБА
У ЗАВИСНОСТИ ОД ТРАЈАЊА ШКОЛОВАЊА И ОДСЕКА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПОХАЂАЈУ:

 • Они који имају 9 година и млађи могу да уче да свирају:
  клавир, гитару, хармонику, виолину, виолончело или флауту
  (школовање траје шест година)
 • Они који имају 11 година и млађи могу да се пријаве за:
  кларинет, обоу, хорну, трубу, тромбон, саксофон
  (школовање траје четири године)
 • Они који имају 13 година и млађи могу да уче да свирају:
  контрабас (школовање траје четири године)
 • Они који имају 16 година и више могу да упишу соло певање
  (школовање траје две године)
Поред ових услова кандидат мора да положи пријемни испит који подразумева проверу музичких способности.

Флаута

Хармоника

Виолончело

Гитара

Виолина

Клавир

Хорна

Тромбон

Труба

Обоа

Саксофон

Кларинет

Контрабас

Соло певање