СРЕДА 29.05.2019.год.

у 19 часова

 

     1.Нина Јовановић 1.раз.

Класа: Тања Јаблановић

Џилок: Напуштена балска дворана

 

  1. Вишња Вуковић 2.раз.

Класа: Тања Јаблановић

Лемоан: Етида бр.14

Чајковски: Шевина песма

 

  1. Мина Јовичић 2.раз.

Класа: Ана Ђорђевић

Бах: Менует ге-мол

Мајкапар: Етида

 

  1. Павле Реновчевић 3.раз.

Класа: Лидија Главић

Клементи: Сонатина Ге-дур 1.став

 

  1. Ивона Стојановић 3.раз.

Класа:Жељка Симановић

Кабалевски: Новелета и Игра

 

  1. Илија Базовић 4.раз.

Класа: Ирена Опаров

Бах: Мали прелудијум ге-мол

 

      7.Катарина Вукелић 4.раз.

Бах: Прелудијум Еф-дур

Беренс: Етида е-мол

Класа: Војин Милановић

 

  1. Александар Тепеш 6.раз.

Класа: Снежана Дмитровић

Хајдн: Соната ха-мол 1.став

 

  1. Теодора Тодоровић 4.ср.

Класа: Ирена Опаров

Хајдн: Соната Ес-дур 2. и 3.став

 

  1. Јована Кончаревић 4.ср.

Класа: Вукан Матић

Дебиси: Прелудијум из Бергамске свите

 

  1. Алекса Јанковић 4.ср.

Класа: Радојка Ивановић

Бетовен: Соната оп.57 2. и 3. став