Набавка – услуге образовања и усавршавања запослених – Јавне набавке мале вредности

Рок за подношење понуда: 16.10.2015. до 15,00 часова


– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одговори везани за конкурсну документацију:
– Одговор 1
– Одговор 2
– Одговор 3