VI - konacni rezultati prijemnog

MP - konacni rezultati prijemnog

 

Упис у први разред средње музичке школе је 05. јула 2022. године, у соби бр. 6, од 8:00 до 16:00 часова (пауза од 11:00 до 12:00). Приликом уписа потребно је попунити формулар (који се добија у школи) и доставити доказ о уплати прве рате донације за ђачки фонд*.

 

*На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић”, формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, стипендирање ученика, путовања ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Савет родитеља. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата (3.000) при упису, II рата (3.000) у октобру и III рата (3.000) у фебруару преко рачуна школе.

Пример уплате рате Ђачког фонда:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

сврха уплате: СМШ – I рата – ЂАЧКИ ФОНД школска 2022/2023. година

прималац: МШ „К. Манојловић“, Немањина улица бр. 9, Земун

износ: = 3.000,00 РСД

рачун примаоца: 840-2879760-56