15. октобар је Дан слепих и обележава се у складу са препоруком Уједињених нација и Резолуцијом Светског савеза слепих из 1992. године. То је прилика да се скрене пажња на друштвени положај слепих грађана, на њихове потребе и проблеме, могућности и достигнућа и да се изрази захвалност свима који су допринели да живот слепих људи у Србији буде успешнији и квалитетнији.

Музичка школа “Коста Манојловић” у Земуну је  једина школа у земљи која има организовану музичку едукацију за слепе и слабовиде ученике. Одељење за образовање слепе деце и деце са оштећеним видом је почело са радом 1981. године при Школи за децу оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ у Земуну. Многе генерације ученика су успешно завршавале музичко образовање у потпуности одговарајући на захтеве школског плана и програма. Приходима од хуманитарних акција сређен је простор у ком се одељење за слепу и слабовиду децу налази и значајно је побољшан квалитет одржавања и праћења наставе улагањем средстава у набавку свих неопходних техничких помагала – штампача за Брајеву азбуку, одговарајуће рачунарске опреме и програма, обезбеђивање нота и нотне литературе и уџбеника за слепе и слабовиде ученике. Једна од најважнијих специфичности наше школе јесте управо у успешној реализацији наставе на овом одељењу и постизању запажених резултата које су ученици до сада остварили. Ученици одељења за слепе и слабовиде савлађују школски план и програм у истоветном обиму и имају равноправан статус са вршњацима здравог вида.