28-31. jaнуар 2017.године

 

 ПРЕТКАТЕГОРИЈА   Б

 • Мила Илић   I-7                                   класа Ана Ђорђевић
 • Tатјана Поповић III-7                      класа Ивана Тодоровић

 

 КАТЕГОРИЈА    А

 • Искра Миленковић II-2                   класа Ана Ђорђевић
 • Радоњић Димитрије III-4                  класа  Анета Црнобрња

 

KATЕГОРИЈА    Б

 • Василија Јездић II-1                          класа Ивана Тодоровић
 • Ковач Марија II-7                           класа Лидија Главић
 • Јована Kончаревић III -2                   класа Зорица Вукосављевић

 

KATEГОРИЈА    Ц

 • Милош Грнчароски II-3                        класа Лидија Главић
 • Петар Тошков III-1                             класа Тања Јаблановић   
 • Милан Ђукић III-3                               класа Тања Јаблановић  

 

KATEГОРИЈА    Д

 • Дуња Бераковић III-4                      класа Олга Малевић Ђорђевић
 • Никола Лекић III-5                          класа Ивана Тодоровић

 

 ЧЕСТИТАМО!!!